Pensée du jour

La sanctification est le visa pour aller dans l'éternité bien heureuse. Past. Frenel Panse pou jounen anSanktifikasyon se viza pou ale nan letènite byen ere. Past. Frenel

Verset du jour 📖

Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. 1 Thessaloniciens 4:7 Vèsè jounen an 📖BonDye pa rele nou pou nou viv nan vye kondisyon lèd. Men, Li rele nou pou nou viv yon jan ki dakò ak volonte Li. 1 Tesalonisyen 4:7

Créez un site ou un blog sur WordPress.com

Retour en haut ↑